Trójstykowa Polana Arki Młodych 2014 - Miłość znów jest kochana!

Aktualności » Trójstykowa Polana Arki Młodych 2014 - Miłość znów jest kochana!

 

 

Wprost nie da się opisać ....jak nam było razem dobrze!!!!

 

                                   Zamyślenie nad Trójstykowym Spotkaniem

 

Te uśmiechnięte twarze Młodych, którzy z różnych zakątków Polski, Słowacji i Czech przywędrowali do Jaworzynki Zapasieki, aby jak co roku jako Arka Młodych razem czuwać przed Trójstykowym Spotkaniem na Jaworzyńskiej Polanie.

Brzmiące echem Beskidów głosy w języku polskim, słowackim i czeskim, przesyłające pozdrowienia mieszkańcom Czernego, Herczawy i Jaworzynki - przy dźwiękach czterech gitar z tą wiodącą Damiana Ślusarczyka.

Czar tenecznych pląsów jednoczących umysły i serca, prowadzone przez zespół moderatorek Emmanuel!!!!

Odgadywanie symboli postaci biblijnych i namysł nad odczytywaniem naszej własnej drogi tu i teraz we współczesnym świecie - przygotowane przez Magdalene Hutyra.

Drżąca modlitwą kaplica przy Eucharystycznym stole z celebransem Ks. Pawłem Kukioła zPlbramic, w towarzystwie zastępów Anielskich pod wodzą św. Michała z Gargano.

Kolorowe wstęgi procesji wędrujące w stronę stołu Słowa i Chleba na Trójstykowej Polanie  Błogosławionej przez Bp Tomasza Galisa, Romana Pindla i Bp Antoniego Krótkiego rodaka z Jaworzynki, który przybył tu aż z Kanady.

Radosny baner Arki Młodych wraz z pocztówką - wzruszone wdzięcznością za dar kanonizacji Jana Pawła II 27 kwietnia 2014r.

...i te trzy kaganki kanonizacyjne PL, Sk i Cz, które będą zapalać serca wielu w swoich wspólnotach.

Onieśmiela ogrom darów!

Rośnie Nadzieja jedności w wędrowaniu ku pełni człowieczeństwa...

Wzrasta Wiara i Goreje Miłość:)))))

RAZEM - IDZIEMY!

 

"Świecie - zatrzymaj się w pieśni radosnej dla Pana -

razem sprawimy, że Miłość znów będzie kochana!!!!" (fragment piosenki)

 

S.Teresa Biłyk CSSF