Trójstyk 22 sierpnia 2015

 

Doświadczenie wspólnoty. Wzrastanie w Wierze. Odkrywanie potencjału Miłości. Spojrzenie pełne Nadziei, zawierzenia Bogu.

Dziękujemy wszystkim za wielkie serce które pośród naszych narodów bije w Wierze, nadziei i Miłości:)))