O miejscu naszych wakacyjnych spotkań, czyli o Trójstyku i Jego Sercu

Trójstykowe Serce » O miejscu naszych wakacyjnych spotkań, czyli o Trójstyku i Jego Sercu

  • kościół Matki Bożej Frydeckiej nan Trzycatku
    kościół Matki Bożej Frydeckiej nan Trzycatku
  • widok od drzwi wejściowych koscioła Matki Bożej na Trzycatku
    widok od drzwi wejściowych koscioła Matki Bożej na Trzycatku

 

 

 

1. Beskidzki Trójstyk

 W najdalej na południe położonym przysiółku Jaworzynki - w Trzycatku (Trójstyk, Trojmezie), zbiegają się granice Polski, Czech i Słowacji.

W tym wyznaczonym geodezyjnie punkcie stoją trzy obeliski. W odległości kilku metrów od siebie wznoszą się trzy jednakowe trójgraniaste słupy, wszystkie wykonane z jasnoszarego granitu. Na jednym jest napis "Rzeczpospolita Polska" i herb kraju, na drugim "Česka Republika" i także herb, na trzecim, w głębi lasu, za potokiem, i widać trzeci- słowacki równiez z herbem narodowym.

Ten beskidzki "trójstyk" powstał stosunkowo niedawno, dopiero w 1993 r., po rozpadzie Czechosłowacji. Obeliski ustawiono dwa lata później z pomocą śmigłowca. Mają po 215 cm wysokości i ważą ponad 800 kg każdy. Powstaje jednak pytanie, dlaczego są aż trzy, a nie tak jak zwykle jeden? Okazuje się, że dokładny punkt zbiegu granic znajduje się w korycie potoku

Potok ma ok. 3 km długości. Jego strumień jest charakterystyczny, ponieważ płynie przez terytoria trzech państw i ma aż trzy nazwy, czyli średnio jedna przypada na kilometr (chociaż odcinek w Czechach jest krótszy).

W Polsce to Wawrzaczowy Potok, w Czechach - Potok Kubankowski, a na Słowacji - Potok Gorylów.

 

Jadąc centrum wsi Istebna, dojeżdżamy aż do Trzycatka, gdzie znajduje się Kościół Matki Boskiej Frydeckiej. Kościół powstał na miejscu dawnej kapliczki z 1866 roku, która została poświęcona czci Matki Boskiej Frydeckiej, a to dlatego, że pielgrzymi z Trzycatka zawędrowali aż do Frydku Mistku (obecnie CZ), skąd przynieśli kopię figurki MB Frydeckiej. Ilość wiernych, która uczestniczyła w nabożeństwach była tak duża, że nie mieścili się oni w skądinąd niewielkiej kapliczce, dlatego też parafianie postanowili, że wybudują nowy, większy kościółek.


I tak w 1947 roku kapliczka została rozebrana a na jej miejscu zaczęto budowę drewnianego kościółka, który służył do 1999 roku. Następnie został przeniesiony do Istebnej na Mlaskawkę, a w jego miejsce stanął murowany kościół ku czci MB Frydeckiej.

Dzieje kultu Matki Bożej Frydeckiej możemy odkrywać czytając załączony lniżej ink.

 

 

 

 

2. Odnaleźć Serce Trójstykowej Polany

  W centrum Trójstykowych Spotkań Polski, Słowacji i Czech które odbywają się z końcem sierpnia każdego roku na Jaworzyńskiej Polanie koło Istebnej, bije Serce, które od wieków łączy te trzy narody. Na ziemiach Polski, Słowacji i Czech, można dostrzec ślady przechodzącej tędy od kilku wieków, Matki Bożej Frydeckiej.

 Matka Boża Frydecka w sposób szczególny od roku 2009 prowadzi na Trzycatek te trzy narody, aby zaczerpnęły mocy od Jej Syna obecnego w Eucharystii, która jest celebrowana na Trójstykowej Polanie przez Biskupów tych Trzech narodów.

 To właśnie Jej działaniu na tych ziemiach poświęcamy ten link, aby godnie przygotować się na kolejne Trójstykowe spotkanie  2014 roku na Trzycatku, gdzie od roku 2012 włączamy się jako Arka Młodych w to niezwykłe dzieło którego współorganizatorem Spotkania są władze samorządowe Słowacji, Republiki Czeskiej i Gminy Istebna, oraz hierarchowie diecezji Żylińskiej, Ostarvsko-opavskiej i Bielsko-Żywieckiej.

Jan Paweł II skierował kiedyś do Młodych słowa: "Jesteście moją nadzieją".

I tak jest również tutaj, na Trójstyku, gdzie chcemy "Razem tworzyć przyjazny świat".