O Arce Młodych

Archiwum » O Arce Młodych


                                                         Arka Młodych


Warto wspomnieć o idei, która była u początku, bo od niej wszystko się zaczęło. I w niej także zrodziło się spotkanie – Kolęda Młodych Trzech Narodów. Na początku była Arka, Arka Młodych.

 Arka Młodych to przestrzeń, w której pragniemy poszukiwać odpowiedzi na pytania nurtujące każdego człowieka: Kim jestem? Dokąd zmierzam? Ponieważ człowiek jest istotą społeczną, więc zapraszamy do wspólnego odczytywania prawdy o sobie. Spotykamy się w przestrzeni, w której szanujemy swoją godność oraz  różnorodność i obdarowujemy się wzajemnie tym, co każdy z nas już odkrył.

Ze względu na fakt, iż życie to nieustanne bycie w drodze, Arka Młodych to dynamiczna wspólnota ludzi dążących do pełni człowieczeństwa. Nie trzeba się do niej zapisać, ale podążać ku nawiązywaniu relacji z sobą samym, z innymi i z Bogiem.

Arka Młodych w swojej materialnej formie ma być budowana na Trójstyku,  miejscu symbolicznym z powodu swojej lokalizacji, gdyż spotykają się  tam granice trzech słowiańskich narodów: Polski, Słowacji i Czech.

Więcej informacji o Arce i jej działaniach można znaleźć na stronie: www.razemwdrodze.pl

 Arka Młodych to gwiazda, która zaświeciła nam w Komnacie. Zaświeciła w nas. I poszliśmy za nią poprzez Bielsko, Trójstyk, Żylinę, Olbramice, Jaworzynkę, Zapasieki…

A dokąd nas tak gwiazda zaprowadzi? Piątego stycznia 2013r. do Sali Redutowej. A potem? To zależy od tego, jak wiele się spodziewamy. Zresztą celem jest droga, ważne jest to, żeby iść.