Międzynarodowy konkurs plastyczny - do 13 MARCA 2013 r. (środa)

Archiwum » Międzynarodowy konkurs plastyczny - do 13 MARCA 2013 r. (środa)
Międzynarodowy konkurs plastyczny

w roku szkolnym 2012-13

 

"Biblia w oczach dzieci i młodzieży"

 

  Prace konkursowe nalezy zapakować i podpisać: „Biblia w oczach dzieci i młodzieży“

oraz złożyć na portierni

Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej

do dnia 13 marca 2013 r.

 

 

Diecezjalne Centrum Katechetyczne w Žilinie organizuje konkurs na szczeblu diecezjalnym zatytułowany "Biblia w oczach dzieci i młodzieży". W ramach mikroprojektu Żylina- Bielsko-Biała, w konkursie uczestniczy partnersko młodzież diecezji Bielsko-Żywieckiej. Konkurs po stronie polskiej prowadzi Komnata Stowarzyszenia Forum Edukacyjnego w Bielsku-Białej.  

Uczestnikami konkursu moga być tylko uczniowie uczestniczący w katechezie.

 

Celem konkursu jest pokazanie Biblii i jej miejsca w życiu człowieka oraz historii ludzkości z perspektywy dzieci i młodzieży. Założeniem konkursu nie jest kopiowanie scen biblijnych z książek, ale  kreatywność i oryginalność ich percepcji wyrażona plastycznie.

 

Cel konkursu:

Poznawanie Biblii przez dzieci i młodzież. Zainteresowanie historiami biblijnymi i zaangażowanie do artystycznego wyrażania związanych z nimi przeżyć.

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

Kategorie wiekowe:

 

1.      Dzieci przedszkolne –pięciolatki.

2.      Dzieci przedszkolne-sześciolatki.

3.      Uczniowie SP – klasy 1-3.

4.      Uczniowie SP – klasy 4-6.

5.      Gimnazjaliści – klasy 1-3.

6.      Licealiści- klasy 1-3.

7.      Uczniowie szkół plastycznych.

8.      Uczniowie szkół specjalnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.

9.      Uczniowie szkół specjalnych dla uczniów niewidomych, niedowidzących, niesłyszących.

 

Tematyka:

 

Motyw przewodni prac to Syn Dawida. Należy odnaleźć go w Księdze Rut, Pierwszej Księdze Królewskiej i Ewangelii św. Mateusza.

Prace powinny być wykonane z przesłaniem: Syn Dawida na podstawie tych ksiąg.

 

 

Technika wykonania prac: malarstwo lub rysunek.

 

Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie, czyli nie mogą to byc prace wykonane zbiorowo.

Prace należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i nie bedą one oddawane ich autorom.

Format prac: A3 lub A4, bez passe-partout

Uwaga! Prace o mniejszych lub większych rozmiarach, czy też uszkodzone zostaną wyeliminowane z konkursu.

 

Zasady oceny prac:

 

1.      Strona artystyczna-wykonanie  -5 punktów.

2.      Twórcze nawiązanie do motywów biblijnych - 5 punktów.

 

 

Uwaga! Reprodukcje zostaną wyeliminowane z konkursu.

 

Każdą pracę należy na odwrocie opatrzyć opisem drukowanymi literami według tabeli w załączniku.

 

 

Terminarz konkursu:

 

1.      Etap szkolny

-          składanie prac do 13 marca 2013r.

-          wyniki do 15 marca 2013r., prace powinny zostac ocenione przez nauczyciela religii i plastyki.

 

 

 

 

2.      Etap  diecezjalny

-          ocenione prace, które zajęły 1,2 i 3 miejsca w poszczególnych kategoriach oznaczone opisem "Biblia w oczach dzieci i młodzieży" należy przesłać  do  DKU Żylina do dnia 31 marca 2013r.

-          prace będą ocenione przez profesjonalne jury powołane przez DKU Žilina, najlepsze prace z każdej kategorii zostaną nagrodzone, a wyniki upublicznione.

 

Uwaga! Prosimy o przestrzeganie terminu doręczenia prac. Prace złożone po terminie nie będą oceniane. Prace nie będą zwracane autorom.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

mgr Lubos Bytčánek

 

 

Załącznik:

Tabela –wzór do opisu prac. Opis należy umieścić na odwrocie pracy.

 

 

Imię i nazwisko, klasa

 

Dokładny adres szkoły oraz jej nazwa, kod pocztowy

 

Nazwa pracy

 

kategoria

 

diecezja

 

 

 

    Komentarz dla katechetów

pomoc do zadań konkursu plastycznego 2013 r.

 
 Konkurs plastyczny w swoich podstawach ma wziąć pod uwagę przesłanie planu Bożego zawarte

w trzech księgach biblijnych: Księga Rut, Pierwsza Księga Królewska, Ewangelia według świętego Mateusza.

Wątek wiążący te teksty: Syn Dawida.

 

·         Księga Rut (zaliczana do noweli)

 

Tło historyczne:

- sięga okresu monarchii, spisana po niewoli babilońskiej

- koniec V i IV wieku

- Rut jest wyliczana w rodowodzie Chrystusa

- księga ukazuje wczesną historię dynastii Dawidowej

 

Tło teologiczne:

- Bóg opiekuje się każdym, kto poddaje się Jego kierownictwu i wypełnia starannie swe obowiązki

 

Liturgia synagogalna

- Księga Rut jest zaliczana do pięciu zwojów świątecznych.

  Czytano ją w Pięćdziesiątnicę, czyli w Święto Tygodni.

 

  Pierwsza Księga Królewska

 

Tło historyczne:

- przed zburzeniem świątyni Jerozolimskiej

- przed niewolą babilońską

- dzieje Izraela rozgrywają się wobec Trzech potężnych mocarstw: Egiptu, Asyrii i Babilonii

- Izrael nie oparł się tym potęgom, ponieważ był wewnętrznie podzielony

 

Tło teologiczne:

- królestwo Boże nie utożsamia się z ziemskimi ambicjami

- jedność: Bóg, świątynia i kult -  to korzenie wspólnoty Bożej, typ Kościoła ostatnich czasów. Brak tej jedności powoduje osłabienie wspólnoty i jej upadek.

- Bóg pomimo niewierności narodu, zachowuje „Resztę” Izraela. Utrzymuje dynastię Dawidową.

- potrzeba religijności pełnej nadziei – Bóg nie cofa raz zawartego przymierza. Bóg kieruje dziejami narodów.

 

·       Ewangelia świętego Mateusza

Mt 1, 1-17;

Rut wymienia się w rodowodzie Jezusa jako jedną z czterech kobiet (Mt 1, 1-6)

dynastia Dawidowa:  Mt 1,6-11

Salomon: Mt 6,29

Mt 9,27-31;

NT widzi mesjańską realizację wydarzeń w osobie i dziele Chrystusa:

    tu jest coś więcej niż Salomon Mt 12,42

Dawid   Mt 1,1;    9,27;   15.22n

Mt 12, 22-29;

Królowa Saby: Mt 12,42

Mt 15, 21-28;

Mt 20, 29-34;

Mt 21,1-11;

Mt 21, 12-17;

Mt 22, 41-46

 

 

Ad. 2

 

Propozycja wątków biblijnych do wykonania obrazów konkursowych

 

 • Świątynia Dawidowa pośród różnych świątyń na świecie
 • Jezus - Ten, który uzdrawia;  
 • Hosanna Synowi Dawidowemu;
 • Tron Dawida;
 • "Mój dom będzie domem modlitwy" ;
 • Arka Przymierza pośród różnych religii świata;
 • Jaką dzisiaj wybudowałbym Arkę Przymierza?;
 • modlący się ludzie wokół Arki Przymierza;
 • Drzewo genealogiczne dynastii Dawida Królowa Saby i dary świątynne;
 • Dawid, Salomon i Jezus;
 • Obed- dziadek Dawida;
 • Dawid i Jezus-Syn Dawida – w moim drzewie genealogicznym;
 • dynastia Dawidowa wobec współczesności;
 • Dawid robi plany świątynne w XXI wieku;
 • Modlitwa różnych narodów i Arka Przymierza;
 • Współczesny Salomon

 

 

- dopisz swoje wątki konkursowe, podziel się:

 

Adres: redakcja.razemwdrodze@wp.pl

 

 Zyczymy miłej, radosnej i owocnej pracy!