Lekcja o wolności - 13 października 2013 r.

Archiwum » Lekcja o wolności - 13 października 2013 r.kliknij w nagłówek "Aktualności" - zobacz wszystkie plakaty naszych bieżących działań

 

 

Poetycko-muzyczne widowisko odwołujące się do myśli ks. prof. Józefa Tischnera pokazano 13 października na Małej Scenie bielskiego Teatru Polskiego w ramach trwającego w stolicy Podbeskidzia Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. 29. edycję ekumenicznej imprezy zorganizował miejscowy Klub Inteligencji Katolickiej.

a

Tryptyk sceniczny „O Bogu, który zamieszkał w słowach, obrazach, dźwiękach”, wspólne dzieło ludzi mocno związanych z ks. Tischnerem, to pomysł Sabiny Janicy-Wojaczek nauczycielki języka polskiego i moderatorki bielskiego stowarzyszenia „Forum Edukacyjne” prowadzącego „Komnatę Małego Księcia”. Jednymi z celów, jakie stawia sobie Forum, jest ewangelizacja społeczeństwa w duchu chrześcijańskiej miłości i jedności oraz poodejmowanie działań na rzecz formacji osobistej dzieci, młodzieży i dorosłych.

a

Jak przyznaje pomysłodawczyni przedsięwzięcia, cały projekt słowno-muzycznego przedstawienia zrodził się z „poszukiwania słów godnych i ważkich”. „Można je znaleźć właśnie u ks. prof. J. Tischnera, bo u niego słowa naprawdę coś znaczą. Ubierają się w zdaniach w sensowną gęstość. Sądzę, że mieszka w nich Bóg, bo płyną z umiłowania człowieka, niosą go ku wolności i odziewają nadzieją. Jest też w nich sporo humoru i dystansu, które są dla człowieka szansą na pokorę, cnotę prawie wymarłą” – zaznacza.

a

Na scenie pojawili się uczniowie z Zespołu Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Ligocie. Przygotowali oni pod opieką Grażyny Kluz i Lucyny Machalicy dramę pt. „Wolnym jest się tylko wtedy, gdy się tego chce”. „Być zniewolonym znaczy zawsze być samotnym. Wyzwolenie człowieka zaczyna się od wewnątrz. Nie mogłoby się jednak zacząć, gdyby człowiek nie spotkał obok siebie wolności innego i gdyby się nią nie zachłysnął” – deklamowali młodzi aktorzy słowa patrona swej szkoły i za pomocą gestu scenicznego i tańca pokazywali ludzkie „błądzenie w żywiole dobra, prawdy i piękna”.

a

Dwójka młodych aktorów wcieliła się w rolę księdza Tischnera i babci Krzysi rozprawiających o dobrobycie, a na koniec młodzież obdarowała publiczność papierowymi rulonikami z najcenniejszymi Tischnerowskimi myślami o wolności.

a

Na bielskiej scenie pojawił się z kolei Wojciech Bonowicz - poeta, publicysta, autor książek o księdzu profesorze. Gość z Krakowa mówił o ślebodzie, czyli Tishnerowskim rozumieniu wolności. Zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach, kiedy słowo jest zagrożone i często się nim manipuluje. Apelował o troskę o nie, „by przynosiło prawdę i prowadziło człowieka ku godności, do której został przez Stwórcę powołany”. „Od naszych wyborów naprawdę wiele zależy. Zwłaszcza ważna jest decyzja nie tyle jak żyć, ale z kim żyć” – przypominał, wyrażając jednocześnie wdzięczność młodzieży i nauczycielkom ze szkoły Tischnerowskiej za „piękną lekcję o wolności”.

a

Na koniec Sabina Janica-Wojaczek zaproponowała gościom by się spotkać się za rok – „bardziej wolni”.


„Komnatę Małego Księcia” powołało do życia w 2007 roku Stowarzyszenie Forum Edukacyjne i Forum Wspomagania Katechetów.

a

29. Tydzień Kultury Chrześcijańskiej odbywa się pod hasłem: "Trwajmy mocno przy naszym wyznawaniu wiary" . W ramach przedsięwzięcia odbywają się wykłady, koncerty, spotkania modlitewne i przedstawienia. TKCh zainaugurował podczas Mszy św. w katedrze bp Tadeusz Rakoczy.