Arka Młodych z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia

Aktualności » Arka Młodych z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia

  • dar ołtarza od Arki Młodych
    dar ołtarza od Arki Młodych
  • Bp Roman Pindel przyjmuje dar Arki Młodych
    Bp Roman Pindel przyjmuje dar Arki Młodych

 

 

           W Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 roku, wśród młodzieży z całej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, pojawiła się i młodzież Arki Młodych. Nasi reprezentanci ofiarowali Księdzu Biskupowi Ordynariuszowi koszulkę z logo Arki – taką, jaką przygotowywaliśmy na minionych międzynarodowych warsztatach w 2013 roku w Jaworzynce-Zapasieki. Zamieszczone przy koszulce trzy flagi: Pl, Sk i Cz oznajmiały, że Arka Młodych zbudowała następny most, aby "razem tworzyć przyjazny świat".

           Ta Niedziela Palmowa rozpoczyna również w Arce czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszą nam w tym słowa listu Papieża Franciszka do młodych, w którym pisze:

         „Drodzy młodzi, Jezus stawia przed nami wyzwanie, abyśmy odpowiedzieli na Jego propozycję życia, abyśmy postanowili, jaką drogą chcemy iść, żeby osiągnąć prawdziwą radość. Jest to wielkie wyzwanie wiary. Jezus nie bał się zapytać swych uczniów, czy chcą rzeczywiście pójść za Nim, czy też raczej wolą odejść i pójść innymi drogami (por. J 6,67). A Szymon zwany Piotrem miał odwagę powiedzieć: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6, 68). Jeśli i wy będziecie umieli powiedzieć Jezusowi „tak”, to wasze młode życie wypełni się znaczeniem i  w ten sposób będzie owocne.”

 

 

 

 Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia - inicjatywa Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - została przekazana wszystkim diecezjom oraz wielu instytucjom (m.in. wojsku, policji, służbie zdrowia) 30 marca w podkrakowskich Łagiewnikach przez kard. Stanisława Dziwisza. Iskra została odebrana w postaci lampionów z wizerunkami Jezusa Miłosiernego, św. Faustyny i Jana Pawła II. Ma symbolizować łączność duchową Polaków w przededniu kanonizacji papieża Polaka oraz dzielenie się miłosierdziem Bożym, do czego wzywał Jan Paweł II podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 r. Lampiony będą obecne w polskich domach w dniu kanonizacji JPII i podczas modlitw dziękczynnych za ten dar.

 

Młodzież otrzymała również repliki znaków Światowych Dni Młodzieży - krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani

Krzyż został podarowany młodym przez Jana Pawła II na zakończenie Jubileuszu Odkupienia w 1984 r. Papież mówił wtedy: "Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie". Odtąd krzyż ŚDM pielgrzymuje po całym świecie. Wędrował po Europie, dotarł do obu Ameryk, Azji, Afryki i Australii.

W 2003 r. Jan Paweł II podarował młodzieży drugi symbol wiary: Ikonę Matki Bożej Salus Populi Romani: "Dzisiaj powierzam wam ikonę Maryi. Od teraz będzie razem z Krzyżem towarzyszyć Światowym Dniom Młodzieży. Kontemplujcie waszą Matkę! Ikona będzie znakiem matczynej obecności Maryi bliskiej młodym, którzy jak apostoł Jan zostali wezwani, aby przyjąć ją do swojego życia" - mówił wtedy. Jest to kopia świętego obrazu znajdującego się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej.