Apel Narodów

Archiwum » Apel Narodów

 

 

 

 

Tekst Ks. Zdeno Pupika z Zyliny odczytany jako przesłanie podczas Apelu Narodów:

 

"Dziękujemy bardzo za możliwość współpracy. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że w diecezji Bielsko-Żywieckiej i w diecezji ostrawsko-opawskiej są ludzie otwarci na współpracę transgraniczną - wiemy, iż miłość nie zna granic. Pokazuje na to Trójstyk, nasze spotkanie dziś i inne projekty.
Młodzi ludzie z naszej diecezji Żylińskiej chcą szukać gwiazdy swojego życia i znaleźć ją w  Jezusie Chrystusie. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, życie ma sens, dobro istnieje  bo istnieje Bóg, który jest gwarancją miłości i miłosierdzia.
Mamy nadzieję, że nasz region Beskidy jest przykładem dla Kościoła i społeczeństwa w Europie tego, że można przekraczać ograniczenia i uprzedzenia.  Dowodem, że można pracować razem, bo Ewangelia ma zdolność do inspirowania i zjednoczenia. Życzę wszystkim w nowym roku dużo pokoju, siły i mądrości serca".