Adoracja Arki Młodych w Hażlachu 21.02.2015

Aktualności » Adoracja Arki Młodych w Hażlachu 21.02.2015

Tym razem Arka Młodych znalazła przystań w parafii p.w. św. Bartłomieja w Hażlachu.

Hażlach to miejscowość koło Cieszyna, gdzie Arkę Młodych prowadzi Magdalena Hutyra jej moderatorka.

To Ona na dzień 21 lutego 2015 r. współorganizowała  tutaj czuwanie młodzieży i moderatorów z Polski i Słowacji. 

Podczas homilii Mszy Świętej celebrujący ją ks. Zdeno Pupik podkreślił, że „Europa to nie oni. Europa to my”; potrzeba nam wzajemnego słuchania, aby przestać się siebie bać. Nawiązał także do starotestamentalnego wezwania do odbudowy Jerozolimy. Zauważył, że obecnie Europie także potrzeba odbudowy: relacji z Bogiem, więzi w rodzinach, między narodami.

Ks. Zdeno Pupik prowadził też adoracyjne rozważania, gdy wystawił Chrystusa Eucharystycznego do wspólnego uwielbienia. Oprawę muzyczną prowadził Damian Ślusarczyk moderator Arki Młodych, który od kilku lat podnosi w górę nasze serca!

Po Uczcie Eucharystyczno- adoracyjnej Magdalena Hutyra zaprosiła wszystkich na agapę, którą przygotowała z Młodymi i ich rodzicami w salce domu parafialnego. Podczas agapy S. Teresa Biłyk rozdając szyszki, przedstawiła refleksję: "W naszą egzystencję wpisany jest symbol drzewa. To drzewo, to nasze nieustanne wzrastanie ku pełni człowieczeństwa przez wszystko, czym się dzielimy z innymi. To również wpisany w nasze serce dar Chrystusowego Krzyża. To On staje się światłem, które łączy niebo z ziemią, aby na niej wszystkie narody mogły stawać się Bożą Rodziną. Dlatego adorujemy z Mocą Bożego Światła: Twarzą w Twarz".

Dziękujemy wszystkim za wszystko!

Następne czuwanie zaplanowaliśmy na 13 marca 2015 r.(piątek) Wybieramy się do Bravantic i Olbramic na terytorium Republiki Czeskiej. Początek spotkania o godzinie 18. 00

Serdecznie zapraszamy!