18 maja 2013 r. sympozjum w Żylinie: "Miejsca doświadczenia wiary"

Archiwum » 18 maja 2013 r. sympozjum w Żylinie: "Miejsca doświadczenia wiary"

Bardzo miłym doświadczeniem było dla nas uczestniczenie w sympozjum zorganizowanym  przez Instytut Communio w Zylinie. Siostra Teresa Biłyk zaprosiła do udziału w swoim referacie: "Trójstyk jako miejce doświadczenia wiary",  dwóch studentów IV roku Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej: Michała Lewandowskiego i Mateusza Pietrzaka. Z tematami wszystkich referatów, można zapoznć się na umieszczonym poniżej plakacie, a ich treści będą opublikowane w wersji elektronicznej na stronie www "Communio missio".

Informacje o majowym sympozjum można znaleźć w pierwszym numerze czasopisma internetowego "Communio Missio": 

http://www.icommunio.sk/sk/podujatia/novy-casopis-communio-missio