17,18 sierpnai 2015 seminarium moderatorow Arki Młodych i SFE "Siewca wyszedł siać"

Aktualności » 17,18 sierpnai 2015 seminarium moderatorow Arki Młodych i SFE "Siewca wyszedł siać"

Z radoscią rozpoczynamy cykl seminaryjny "Wędrowanie ku pełni człowieczeństwa".

(skrót: "Wędrowcy")

18 i 19 sierpnia rozpoczynamy spotkanie o godz. 9.00- kończymy około godz. 20stej

Miejsce: w domu Sióstr Felicjanek przy ul. Łokietka 3 w Bielsku-Białej.

W programie Eucharystia, adoracja. konferencja tematyczna, posiłek, warsztat, nasze problemy, wspólna wędrówka.

Prowadzący: O. Paweł Berwecki, S. Teresa Biłyk, Magdalena Hutyra

 

Serdecznie zapraszamy!